Υπηρεσίες
Εμφυτεύματα Implantate  -  Implants
        Σφραγίσματα                   Füllung - Fillings
Περιοδοντολογία Parodontologie  -  Peridontic
          Ενδοδοντία     Endodontie - Endodontic
Προσθετική Prothetik - Prosthetic
                 Ορθοδοντική Kieferorthopädie - Orthodontic
Παιδοδοντιατρική Kinderzahnheilkunde - Child Dentistry
    Αισθητική Ästhetik - Aesthetic
Προληπτική Οδοντιατρική vorbeugende Zahnheilkunde - Prevention
 Μικροχειρουργική Mikrochirurgie - Microsurgery