Ομάδα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Θ.ΠΥΡΙΛΗΣ    ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ  Απόφοιτος Πανεπιστημίου Ούλμ Γερμανία    Άδεια Εξάσκησεις Επαγγέλματος Γερμανία    Οδοντίατρος στο Οδοντιατρείο Dr.Martin   Εμφυτευματολόγος - Karlsruhe, Γερμανία    Οδοντίατρος στο Οδοντιατρείο Dr.Tietze   Εμφυτευματολόγος και Δικαστικός   Εμπειρογνώμονας - Stuttgart, Γερμανία    Υπεύθυνος Οδοντίατρος στο Ίδρυμα   St.Bethilda Karlsruhe, Γερμανία    Πανεπιστήμιο Χανοβερ Γερμανία Έρευνα    Πανεπιστήμιο Βουρζμπουρκ Γερμανία   Οδοντίατρος Πανεπιστημιακής Κλινικής   Μονάδα Προσθετικής Χειρουργικής    Μέλος της Γερμανικής Ομονσπονδίας   Εφμφυτευματολογία - Οδοντιατρική   (DGZI Deutsche Gesellschaft für    Zahnärztliche Implantologie)      ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ      Αναγνώρηση Πτυχείου Οδοντιατρικής Σχολής   Υπουργείο Υγείας Αθήνα    Άδεια Εξάσκησεις Επαγγέλματος Ελλάδα    Νομαρχία Δράμας    Έναρξη Οδοντιατρείου Σ.Πυρίλης Δράμα 2010    
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ   Δ.ΒΥΖΑ